De goede Sint is weer in het land

De goede Sint is weer in het land
Hoezee hoezee hoezee

Het staat te lezen in de krant
Hoezee hoezee hoezee

'n poosje nog, dan is hij hier
Ik kan niet slapen van plezier
Hoezee hoezee hoezee
Hoezee hoezee hoezee
 
Hij brengt kadootjes voor mij mee
Hoezee hoezee hoezee

'k wou dat hij 't alle dagen deed
Hoezee hoezee hoezee

Mijn vader zegt: o foei wat klein,
jij mag niet zo begerig zijn!
Hoezee hoezee hoezee
Hoezee hoezee hoezee