Afscheid van Sinterklaas

't Is mooi geweest, 't is mooi geweest,
dat blij Sint-Niklaasfeest !
De goede Sint van 't rijden moe,
gaat met zijn knechts naar Spanje toe.
Wij roepen allen blij van geest,
't Is mooi geweest, 't is mooi geweest !
O, goede Sint, o, goede Sint,
door iedereen bemind.
We wensen U een goede reis,
rust prettig uit in uw paleis.
Wij danken U, maar kom,
hier 't volgend jaar weerom !