Het knechtje van Sinterklaas

Het knechtje van Sint-Nicolaas
Dat is een echte klimmersbaas
Hij kijkt door de hoogste schoorsteen heen en legt aan de rand zijn luisterend oor

 

Dan hoort hij een kind dat heel niet dwingt
en bij de schoorsteen een liedje zingt
dan kijkt hij zo blij en lacht hij tevree en zegt voor dit kind neem ik zeker wat mee

 

Laatst kwam hij eens een huis voorbij
toen keek ons knechtje lang niet blij
Hij hoorde een kind dat schreeuwde:
Nee o nee ik wil nog niet naar bed

Die stoute jongen heette Piet
Hij deed zijn moesje veel verdriet
Ons knechtje keek boos en riep toen boe boe
En zei voor dit kind heb ik zeker de roe.